Temiz oda teknolojisi için çözümler.

Temiz oda teknolojisi için çözümler.

Temel ve Ayrıntılı mühendislik projesi, tesis ve donanımıyla tüm yapıcı yönlerini tanımlayan, Kavramsal Tasarım yapılır. Mühendislik aşaması, tanımlayıcı bellek, malzeme ve ekipmanların özellikleri, fonksiyonel özellikler, haklı hesaplamalar, planlar, yapıcı detaylar, ölçümlerin durumu ve ekipman ve bileşen listelerinin bulunduğu eksiksiz bir belge sağlamalıdır.http://laborauvar kapıları

http://Temiz oda nedir  Mühendislik detayından, Üretim Tesisi ve bağlı yardımcı bölgelerinin inşaatına yaklaşılacaktır. Bu aşamada uygun bir Proje Yönetimi gecikmelerden, ekonomik sapmalardan ve teknik eksikliklerden kaçınacaktır.

Referanslarımız